המועדון הישראלי לכלבי ספניאל

המועדון הישראלי לספניאל

המועדון הישראלי לספניאל (חבר בהתאחדות הישראלי לכלבנות) הינו עמותה רשומה המאגדת בתוכה את שלושת גזעי הספניאל בארץ:
קוקר ספניאל אנגלי, קוקר ספניאל אמריקאי וספרינגר ספניאל אנגלי

מטרות המועדון:

  1. לפתח ולטפח את גזעי הספניאל בארץ
  2. להעניק מידע הקשור לגזעי המועדון
  3. לסייע לבעלי כלבים חדשים
  4. ליזום ולארגן פעילויות כלבניות וחברתיות לחברי המועדון ובעיקרן תערוכות כלבים.
  5. לבקר ולפקח על גידול גזעי הספניאל בארץ כדי לשמר את אופיים וייחודם ובמיוחד את בריאותם של הכלבים.

ועד המועדון, הפעילים והמבקר, נבחרים אחת לשנתיים ע”י האסיפה הכללית של המועדון. כל בעלי התפקידים במועדון פועלים בהתנדבות.
המועדון פועל לפי תקנון. רכזי הגזע מהווים יחדיו את ועדת הגידול של המועדון, ועדה זו וכך גם כל הנושאים הגידוליים מופעלים בהתאם לתקנון גידול.
רכזי הגזע: תפקיד זה ממלא אדם בעל ניסיון וידע רב, מעשי ותיאורטי, בגידול כלבים. תפקיד מרכז הגזע לייעץ לבעלי כלבים בכל הקשור לזיווג כלבם, הטיפול בכלבה ההרה ובגוריה. מרכז הגזע אחראי על בדיקת השגר וקעקוע הגורים. באישורו ובפיקוחו מוציאה ההתאחדות הישראלית לכלבנות תעודות לגורים.